მაღალი ხარისხი და შეღავათიანი რემონტის ფასები საქართველოს მასშტაბით
საუკეთესო ფასები და უახლესი ავიაბილეთები ჩვენს ვებ გვერდზე

სამშენებლო ნაგვის გატანა (Samsheneblo nagvis gatana)

სამშენებლო ნაგვის გატანის სერვისი გულისხმობს სამშენებლო ნარჩენების, კერძოდ კი სამშენებლო სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილ დარჩენილი ნაგვის გადაზიდვას. სამშენებლო ნაგავი ზოგადად მოიცავს ზედმეტ ნარჩენ მასალებს, გათხრების, მშენებლობების, რემონტების, დანგრევისა და საგზაო სამუშაოების შედეგად დარჩენილ მასალებს. სამშენებლო ნაგვის/ნარჩენების უმეტესობა შედგება მასალებისგან, როგორიცაა აგურის, ბეტონის და ხის დაზიანებული ან გამოუყენებელი მასალები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო მშენებლობის დროს გამოუყენებლი დარჩა.

იქიდან გამომდინარე, რომ სამშენებლო ნაგავი/ნარჩენები შედგება არასასურველი მასალებისგან, რომელიც წარმოებულია უშუალოდ ან შემთხვევით მშენებლობის ან ინდუსტრიის მიერ, მოიცავს ისეთ სამშენებლო მასალებს, როგორიცაა იზოლაცია, ელექტრული გაყვანილობა, და გადახურვისთვის საჭირო მასალები. სამშენებლო ნაგავი აგრეთვე ადგილმდებარეობის მომზადების შედეგად წარმოქმნილ ნარჩენებსაც მოიცავს, როგორიცაა ნამსხვრევები, ხის ნარჩენები და სხვა ტიპის ნაგავი. სამშენებლო ნარჩენები შეიძლება შეიცავდეს ტყვიას, ასბესტს ან სხვა საშიშ ნივთიერებებსაც.

რაზეა დამოკიდებული სამშენებლო ნაგვის გატანის მომსახურების საფასური

ხშირად ისმის კითხვა, თუ რაზეა დამოკიდებული სამშენებლო ნაგვის/ნარჩენების გატანის სერვისით სარგებლობის საფასური, რაც იმისდამიხედვით, თუ რა ტიპის სამშენებლო ნაგვის გატანა (samsheneblo nagvis gatana) გსურთ, მომსახურების საფასური მცირედ განსხვავებული იქნება. უპირველეს ყოვლისა, სამშენებლო ნაგვის გატანის სერვისით სარგებლობის საფასური განპირობებულია თქვენი სამშენებლო ნაგვის/ნარჩენების მოცულობაზე, წონაზე, რაოდენობაზე, და სხვა. ასევე, მომსახურების საფასური დამოკიდებულია მანძილზე, თუ საიდან გსურთ სამშენებლო ნაგვის გატანა.

გარდა ამისა, თქვენი სამშენებლო ნაგვის/ნარჩენების წონისა მიხედვით შეირჩევა სათანადო ტევადობისა და ტვირთამწეობის სატვირთო მანქანა, რომელიც შეძლებს მასალის გადაზიდვას. შესაბამისად, სატვირთო მანქანის ზომის მიხედვითაც დაანგარიშდება მომსახურების საფასური. ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ თუკი თქვენი სამშენებლო ნაგავი/ნარჩენები დიდი რაოდენობისაა და მეტ ფართს საჭიროებს, ვიდრე სატვირთო მანქანას შეუძლია, მაშინ, ამგვარ შემთხვევაში, ტვირთისა და სამშენებლო ნაგვის/ნარჩენების გადასაზიდი სატვირთო მანქანა ორ ან საჭიროებისამებრ, მეტ გზას გაივლის, რათა ბოლომდე დაიცალოს და გასუფთავდეს ტერიტორია ნარჩენებისგან.

სამშენებლო ნაგვის გატანა თბილისში (samsheneblo nagvis gatana tbilisshi)

არსებობს უამრავი სატვირთო-სატრანსპორტო კომპანია, დასუფთავების კომპანია და სხვა ტიპის დაწესებულება, რომელიც მომხმარებელს ნებისმიერი ტიპის ავეჯისა და ტვირთის გადატანასთან ერთად სთავაზობს სამშენებლო ნაგვისა და სხვადასხვა ნარჩენების გატანა/გადაზიდვასაც სასურველი ადგილიდან. იმისდამიხედვით, თუ რომელი კომპანიისა თუ დაწესებულების სერვისით სარგებლობთ მომსახურების საფასური ცვალებადია. ამიტომ, რეკომენდირებულია დაუკავშირდეთ თქვენთვის სასურველ მომსახურების ცენტრს და მიიღოთ საჭირო და დეტალური კონსულტაცია, იმის შესახებ თუ რა დაჯდება თქვენი სამშენებლო ნაგვის/ნარჩენების გადატა, როდის იქნება შესაძლებელი, და ა.შ.

ამასთან, აუცილებელია და ხშირად წინასწარ მოითხოვენ სატვირთო მანქანის დაჯავშნას, მინიმუმ ერთი სამუშაო დღით ადრე მაინც, ვინაიდან კომპანია ან/და სამშენებლო ნაგვის გატანის სხვა სერვის ცენტრები, იტოვებენ უფლებას წინასწარ იცოდნენ თუ რა ტიპის სამშენებლო ნაგვისა და ნარჩენების გატანა მოუწევთ და რაც ყველაზე მთავარია, რა რაოდენობისა და წონის მასალებზეა საუბარი; რადგან შესაძლოა სათანადო ზომისა და ტვირთამწეობის სატვირთო მანქანა დაკავებული იყოს და ამრიგად თქვენი დახმარება ვერ შეძლონ სასურველი დღით სასურველ დროს.

ზოგიერთი სამშენებლო ნაგვის გატანის კომპანია ან/და სერვის ცენტრი, მომხმარებელს სთავაზობს დამატებით სერვისს, მაგალითად როგორიცაა მუშების დახმარება და სამშენებლო ნარჩნებისა და მასალების სასურველი სართულიდან ჩამოტანას და შემდგომ გატანას, ან/და ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის სატვირთო მანქანაში მოთავსებისას (თუ სამშენებლო მასალა/ნაგავი დიდი მოცულობისაა და საჭიროებს დამატებითი პირების დახმარებას).

არსებობს შესაბამისი ვებ გვერდები, სადაც კერძო მომსახურე პირებს შეუძლიათ დადონ ინფორმაცია, თავიაანთი სატვირთო მანქანებისა და სერვისის შესახებ, რომლით სარგებლობაც ყველას შეუძლია. საიტებზე განთასებულია მათი სერვისისა და შემოთავაზებების ინფორმაცია, მათ შორის სატვირთო ტრანსპორტის დეტალური აღწერა, რომელიც მოიცავს მანქანის მოდელს, წონას, სიგრძეს, სიმაღლეს, სიგანეს, ტვირთამწეობას და სხვა საჭირო დეტალებს, რაც მომხმარებლისთვის იქნება მნიშვნელოვანი.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მათი საკონტაქტო ინფორმაცია და მიიღოთ სხვა დამატებით კითხვებზე პასუხი, მაგალითად, როგორიცაა მომსახურების საფასური, რომელიც კერძო პირების დაქირავების უმეტეს შემთხვევაში შეთანხმებით განისაზღვრება. შემოთავაზებაში კი ხშირად შედის არა მხოლოდ სამშენებლო ნაგვის/ნარჩენების გატანა (samsheneblo nagvis gatana), არამედ ისეთი მასალების ტრანსპორტირებაც როგრებიცაა, სამშენებლო ნარჩენები, ნაგვის ჩამოტანა, ნაგვის გადაყრა, სხვადასხვა ტიპის მძიმე ტვირთების ჩამოტანა, სასურველი სართულიდან/კორპუსიდან, მასალების ტრანსპორტირება, დანიშნულების ადგილამდე მიტანა და სხვა.

მომსახურებები

ტვირთის გადაზიდვა (tvirtis gadazidva)

საქართველოში არსებობს უამრავი ავეჯისა და ტვირთის გადაზიდვის, როგორც კერძო, ისე საჯარო დაწესებულებების სერვის ცენტრები და კომპანიები. უამრავი კომპანია სთავაზობს მომხმარებელს ნებისმიერი სახის ტვირთის გადაზიდვას, უმეტესწილად სრული, 24 საათიანი სამუშაო განრიგითა და მომსახურებით. მათ მომსახურებაში, ხშირად შედის, სხვადასხვა ტიპის სატვირთო-სატრანსპორტო სერვისი, რომელიც მოიცავს მცირე, საშუალო ზომისა და არაგაბარიტული ტვირთების დამუშავებას, გადაზიდვასა და მიტანას, როგორც საჰაერო, ისე საზღვაო ან/და სახმელეთო გზებით (საერთაშორისო ტვირთების გადაზიდვის შემთხვევაში) ადგილიდან ადგილამდე ტრანსპორტირებას. შეთავაზებები და მომსახურების ტიპი, რასაკვირველია, განსხვავდება როგორც კომპანიებისა და ადგილობრივი სატვირთო/სატრანსპორტო გადამზიდი სერვისების მიხედვით, ისე კერძო პირის მიერ სატვირთო მომსახურების მიხედვით. ზოგიერთი კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს საკონტეინერო ტიპის ტვირთების გადაზიდვებს, ასევე, როგორც მცირე, ისე არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვას. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ნაკრებისა და მთლიანი სახის ტვირთების ტრანსპორტირებითაც მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან. ამასთან,

შიდა გადაზიდვები (shida gadazidvebi)

საქართველოში არსებობს არაერთი კომპანია, რომელიც ორგანიზებას უწევს შიდა გადაზიდვებს, როგორიცაა საიმპორტო, საექსპორტო, და სატრანზიტო ტვირთების გადაზიდვა, ისე ადგილობრივი, ქალაქის მასშტაბით ნებისმიერი სახის პროდუქტის გადაზიდვა, როგორც თბილისში, ისე მის ფარგლებს გარეთ, საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში. შესაბამისად, თქვენ გაქვთ ფართო არჩევანი რათა აირჩოთ სასურველი ტვირთების გადამზიდი კომპანიის, რომელიც დაგეხმარებათ და კონსულტაციას გაგიწევთ შესაბამისი მარშრუტის მოძიებაში, რომელიც თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებს შეესაბამება, გადასაზიდი ტვირთის ტიპისა და მოცულობის მიხედვით. შიდა გადაზიდვები (shida gadazidvebi) ხორციელდება სატვირთო მანქანებით, რომლებიც მოდელისა და ტევადობის მიხედვით განსხვავდება. მომხმარებლების საჭიროებებიდან გამომდინარე, გადამზიდი კომპანიები ზრუნავენ იმაზე, რომ ყოველთვის საკმარისი რაოდენობის მანქანები ჰყავდეთ, სხვადასხვა სერიის და ტვირთამწეობის მიხედვით. ხშირად,

საკონტაქტო ინფორმაცია: (032) 2 110 111